.

.

Voor welke vraag je ook komt aankloppen, een samenwerking met Roots heeft steeds dezelfde troeven: agile, flexibel en gedocumenteerd.

.

Een agile aanpak

Agile staat niet alleen voor ‘wendbaar’ (al zijn we dat ook), het is een werkwijze die ons volledig samenwerkingstraject opdeelt in hapbare blokken van enkele weken. Na elke zogenaamde sprint presenteren we het voorlopig resultaat, bespreken we de volgende stappen en sturen we bij naar jouw wensen.

Een flexibele werking

Gaandeweg duiken er weleens nieuwe vragen op of blijkt een andere aanpak gunstiger. Op elk moment in het traject staan we open voor aanpassingen. En dankzij onze agile aanpak verloopt zo’n koersverandering vlot, efficiënt en zonder meerkost.

Een gedocumenteerd proces

We documenteren ons werk nauwkeurig. Zo vergemakkelijken we niet alleen ons eigen analyse- en testproces, maar beschik jij ook over een duidelijk naslagwerk. Dat is handig om continuïteit te garanderen, nieuwe medewerkers mee te nemen in het verhaal en als hulpstuk bij ISO-certificering.

.

Stap 1: Kennismaking

Elk Rootstraject start met een face-to-face verkenning van jouw opdracht. We beginnen als luisterend oor voor al jouw wensen, bedenkingen en vragen. Vervolgens delen wij onze ideeën om optimaal aan die wensen te voldoen. We creëren samen een concrete projectvisie met tastbare ambities en limieten.

Stap 2: Analyse

We brengen eerst alle aspecten van het vraagstuk in kaart: welke processen zijn er, wie zijn de betrokkenen en hoe zien de gegevensstromen eruit? Met die gegevens vergelijken we alle mogelijkheden om samen met jou het beste plan van aanpak te identificeren. Op basis daarvan stellen we een planning, backlog en een budgetraming op. We streven naar transparante communicatie en geven direct informatie over het effect op het budget bij elke mogelijke aanpassing. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Stap 3: Ontwikkeling en testing

Tijd voor actie. Onze solution architect voorziet een schema van de architectuur die, na jouw goedkeuring, in sprints wordt omgezet in bruikbare software. We geven de voorkeur aan open source technologieën, die transparant en betrouwbaar zijn zodat jij zelf de controle in handen kan houden. We blijven verfijnen tot de uiteindelijke toepassing betrouwbaar, schaalbaar, veilig en integreerbaar is. Pas dan zijn wij tevreden. Elke 3 weken zie je hiervan het resultaat in een demo en installeren we die in productie mits jouw goedkeuring.

Stap 4: Monitoring en support

Monitoring omvat niet alleen de stuurgroep aan het einde van elke sprint, maar ook de opvolging van de software na de ingebruikname. Samen bepalen we welke aspecten voor jouw onderneming belangrijk zijn om te monitoren en die die gieten we in een handig platform die je zelf kan raadplegen.

Daarnaast stellen we alarmsystemen in om ook de technische werking van de toepassing te bewaken en ons automatisch te waarschuwen als er iets misloopt. Zo kan je ook na de oplevering rekenen op uitgebreide ondersteuning, van ad hoc vragen tot pechverhelping op maat van jouw organisatie.

We stemmen onze aanpak volledig af op het ritme van jouw organisatie.

One-size-fits-all werkt natuurlijk niet. Je business evolueert, je noden veranderen. Daarom werken we steeds flexibel, beetje bij beetje, en durven we gerust stappen herzien en herhalen, als het project daar om vraagt. Jij blijft steeds aan het roer om de planning bij te sturen.